Du kan nu være med til at bestemme, om en tiltalt er skyldig eller ej. Der er nemlig åbent for ansøgning til hvervet som lægdommer på kommunens såkaldte grundliste i perioden 1. januar 2024 – 31. december 2027.

Som lægdommere – i daglig tale domsmand eller nævning – forpligter vi os for en periode på fire år og skal i gennemsnit medvirke i fire retssager om året. Du hjælper de juridiske dommere med en stemme direkte fra befolkningen. Og din stemme tæller lige så meget som de juridiske dommere, når I først afgør skyldsspørgsmålet og eventuelt også straffen.

Det er en rigtig spændende opgave med ansvar og stor betydning for samfundet. Du kan blive indkaldt som nævning eller domsmand i din byret og landsretterne i straffesager.

Du skal kunne leve op til følgende krav:

Du skal være fyldt 18 år
Du skal have en ren straffeattest
Du skal have stemmeret i Danmark
Du må ikke være minister, advokat eller advokatfuldmægtig
Du må ikke være ansat i ministeriers departementer eller i en chefstilling i andre af statens myndigheder
Du må ikke være ansat ved domstolene, i politiet, anklagemyndigheden, Kriminalforsorgen eller andre myndigheder under Justitsministeriet
Du må ikke være præst i Folkekirken eller andre trossamfund
Lønnen er 1.100 kroner om dagen.

Læs mere her