Siden februar 2023 har styregruppen i Vig Byfornyelsesprojektet gennemført en række trafik -og byrumsafprøvninger i og omkring Vig Hovedgade. Planen var afprøvningerne skulle løbe frem til den 12. maj 2023, men styregruppen besluttede på et møde mandag aften at stoppe forsøget en måned før tid. Det sker efter en god dialog med lokale aktører og Vig handelsforening, der har peget på en række udfordringer med afprøvningen.

Fra onsdag den 5. april 2023 vil der derfor igen være dobbeltrettet bilkørsel i Vig Hovedgade. Forsøgene med delt fortov for gående og cyklister samt cyklister i hovedgadens forløb fra Holbækvej til Møllevej stopper samtidig. Det igangværende trafikforsøg med hastighedsdæmpende foranstaltninger på Møllevej forsætter dog som planlagt forsøgsperioden ud indtil den 12. maj 2023.

Selvom styregruppen stopper størstedelen af trafik- og byrumsforsøget før tid, så har byfornyelsesprojektet stadig brug for borgernes erfaringer og input. Der laves derfor en grundig evaluering af forsøget med ensretning, cykelforhold og byrumsindretning.

Felex Pedersen, byrådsmedlem og medlem af styregruppen for Vig byfornyelse understreger vigtigheden af at opsamle viden fra trafikafprøvningen. Og opfordrer alle til at udfylde de spørgeskemaer, som borgere i Vig og omegnkommer til at modtage i deres Digitale Post.

”Indsatsen i Hovedgaden er en vigtig del af Byfornyelsesprogrammet, og vi har brug for alle de erfaringer og input, som vi har opbygget i perioden med ensretningen, cykelforhold og de øvrige trafikale forsøg – så vi ved, hvordan vi skal arbejde med og udvikle Vig By. Så selv om vi stopper lidt før tid, så vil jeg opfordre så mange som muligt til at give deres besyv med,”

Udover spørgeskemaerne bliver der før sommerferien også afholdt en opsamlings workshop hvor blandt andet trafik -og byrumsforsøgene bliver drøftet, her inviteres borgere, handelsliv og byens aktører bredt ind i processen.

Felex Pedersen tilføjer ”forsøgene skal evalueres på, for det kan vi lære af, og det tager vi med videreogså hvis der skal iværksættes fremtidige trafik -og byrumsforsøg i forbindelse med udvikling af Vig Hovedgade. Nu håber jeg at så mange som muligt deltager i evalueringen via spørgeskemaerne og kan være med på den kommende workshop, så vi kan få tænkt alle de store tanker for den permanente udvikling af Vig Hovedgade.

Rene Svendsen repræsentant for Byfornyelseskomitéen i styregruppen, opfordrer ligeledes de lokale aktører og nye gode ideer til atdeltage aktivt i den videre proces:

”Det er blevet besluttet i styregruppen at der skalarbejdes med oprettelse af en særlig pulje som målrettet understøtter nye events og handelsinitiativer fra både lokale og udenbys aktører. Vi håber der kommer nogle spændende projekter, som kan fremme et positivt byliv omkring Vig Hovedgade”
Som styregruppe er vi meget opmærksomme på at det er gennem dialogen med hinanden, vi skaber fremtidens Vig – og det arbejde glæder vi os til sammen med både projektgrupper, byfornyelseskomite og borgerne i Vig by.

Husk at der kan følges med i Vig byfornyelsen på Borgernet.odsherred.dk

Kilde

Foto: ABW