Som en del af udviklingen af byfornyelsesindsatsen i Enghaven, Aksens Have og Stationsområdet i Asnæs, arbejder vi med afprøvninger som et redskab til at undersøge potentialerne for den gamle bykerne. Vi arbejder også med forsøgsordninger for trafikregulering i Enghaven i form af ensretning, afmærkede parkeringszoner og nye grønne byrum.

Afprøvningen vil vare i foreløbig seks uger og begynder den 11. maj 2023 med en ensretning af trafikken fra Storegade mod Rådhusvej. Ensretning af biltrafikken vil frigive plads til forsøg med kantstensparkeringszoner samt udvidelse af fortovsarealet med grønne lommer og en pladsdannelse på hjørnet af Enghaven/Rådhusvej. Der vil også indtænkes en trafikdæmpende chikane på Rådhusvej vest for stationen, samt en opstribning til cyklister for tryggere færdsel langs med den gamle stati¬onsbygning.

I afprøvningsperioden vil ensretningen også være gældende for cykler. Derfor opfordrer vi cyklister til at benytte Toftegårdsvej mod Storegade. Cyklister må gerne benytte Enghaven med kørselsretningen mod Rådhusvej.

Afprøvningerne er udviklet på baggrund af en borgerinddragelsesproces hvor byen har været inviteret til borgermøde, workshop, erhvervsworkshop samt projektgruppearbejde.

Kilde

Foto: ABW