“Som et led i udmøntningen af Sundhedspolitikken i Odsherred Kommune afholdes et temamøde, der sætter fokus på børn og unges sundhed og trivsel samt foreningslivets rolle heri. Formålet med temamødet er at blive klogere på, hvordan kommunen i fællesskab med foreningsliv, lokalsamfund, dagtilbud og skoler kan grundlægge sunde bevægelsesvaner og et aktivt fritidsliv hos børn og unge – og dermed skabe de bedste forudsætninger for sundhed, trivsel og læring.

Temamødet vil give inspiration til virksomme indsatser og skabe rum for dialog og vidensdeling på tværs, så vi i Odsherred kan stå sammen om at skabe gode rammer for et aktivt fritidsliv, der kan bidrage til at løfte vores børn og unges sundhed og trivsel.

Temamødet er for alle, der ønsker at gøre en forskel for børn og unge sundhed, trivsel og fritidsliv – Ligger det dig på sinde, så kom og giv dit besyv med!”

Venlig hilsen

Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Kilde

Foto: ABW