Øget fokus på livskvalitet og selvstændighed hos ældre borgere

Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget inviterer til temamøde om livskvalitet og rehabilitering Torsdag den 2. marts 2023 kl. 16.00 – 20.00 i Vig Forsamlingshus.

Odsherred Kommunes Ældrepolitik 2020-2022 med overskriften ”Aktivt Liv – Hele Livet” har ud-peget fire temaer, som danner grundlaget for Ældrepolitikkens målsætninger. Nu er turen kom-met til det sidste temamøde, som omhandler ”Livskvalitet og Rehabilitering”.

De fleste voksne vil gerne selv bestemme og have mest mulig indflydelse på eget liv – også når man bliver syg, og eventuelt har brug for hjælp eller støtte. Det er et fokus, som der arbejdes på i Odsherred Kommune, hvor der netop lægges vægt på at understøtte borgere i at være længst mulig selvhjulpen og bevare oplevelsen af livskvalitet og livsglæde.

Alle med interesse for emnet opfordres til at deltage, og det er gratis at deltage. Men det er nødvendigt at melde sig til af hensyn til den praktiske tilrettelæggelse.

Læs mere her