Folkeoplysningsudvalget tildelte på deres møde torsdag den 22. juni 2023 en større skare af foreninger i Odsherred midler fra forskellige puljer til bl.a. arrangementer, klatregreb forundersøgelse og upcycling. Udvalget valgte at revidere ordningen for pensionisttilskud, så det kommer endnu flere til gode.

På Folkeoplysningsudvalgets møde torsdag den 22. juni 2023 var dagsordenen fyldt med spændende ansøgninger til udvalgets forskellige puljer. Folkeoplysningsudvalget imødekom endnu engang en række ansøgninger, der på hver sin måde bidrager til eller sætter gang i Odsherreds foreningsliv. På mødet reviderede Folkeoplysningsudvalget desuden tilskuddet til pensionisters aftenskoleundervisning.

Medfinansiering til formidlingscenter
Formidlingscenter Fisk og Fjord Rørvig havde ansøgt om medfinansiering af fondsstøtte på 150.000 kr. via ’Pulje til medfinansiering til foreningers fondsansøgninger’. Det resterende beløb er søgt hos andre fonde og institutioner. Formidlingscenter Fisk og Fjords mål er, at kunne bidrage til forståelse af fjordens og havets økosystem. Formidlingscenteret kommer til at rumme ægklækkeri og saltvandsbassin, der skal formidle havmiljøet i Isefjord.

Folkene bag formidlingscenteret besøgte udvalgets møde denne torsdag, hvor de fremlagde deres projekt og besvarede spørgsmål angående den indsendte ansøgning. Folkeoplysningsudvalget besluttede efterfølgende at tildele Formidlingscenter Fisk og Fjord 150.000 kr., som medfinansiering til fondsstøtte. Midlerne skal bruges til at lave en forundersøgelse, hvorved formidlingscenteret vil indgå i en åben dialog med borgere samt lave en borgerinvolvering i forbindelse med tilblivelse af projektet. Forundersøgelsen skal omfatte afklaring af tekniske forhold som lokalplaner, jordbundsforhold, tekniske anlæg, miljø, driftsøkonomi samt lave en plan for udvikling af udstillingskoncepter. Desuden bidrager forundersøgelsen til en plan for involvering af de frivillige og deres samspil med den professionelle naturformidling. Disse forhold skal kortlægges, analyseres og beskrives forud for formuleringen af en endelig ansøgning til forskellige fonde.

Fra medfinansiering til klimaoptimering
Folkeoplysningsudvalget behandlede også de indkomne ansøgninger fra ’Pulje til støtte til klima- og energirenovering i foreningsejede klubhuse’ anden ansøgningsrunde. Puljen var søgt for over 200.000 kr. til fem projekter. Folkeoplysningsudvalget valgte at imødekomme alle ansøgningerne, der omfatter midler til Odsherreds Rideklubs udskiftning af lysarmaturer i loftet til LED, Højby-Vig Jagtforenings udskiftning af luft-til-luft varmpumpe, Nykøbing Badmintonklubs udskiftning af lysarmaturer til intelligent LED-belysning, DSI Klubhuset på Kongeengens installation af otte luft-til-luft varmepumper og Nykøbing Sj. Sejlklubs udskiftning af luft-til-luft varmepumper. Alle foreningerne vil via midlerne til udskiftning reducerer deres elforbrug.

Udvalget besluttede ligeledes at lave en tredje ansøgningsrunde, hvor foreningerne har mulighed for at søge om de lidt over 200.000 kr., der er tilbage i puljen. Puljens formål er at yde økonomisk støtte til foranstaltninger/forbedringer i foreningsejede klubhuse/spejderhytter samt selvejende institutioner, hvis hovedformål er at stille faciliteter til rådighed for folkeoplysende foreninger. Forbedringer, der skal medvirke til nedbringelse af driftsudgifterne til forbrug af el, vand og varme. Ansøgningsfristen for tredje ansøgningsrunde er den 1. november 2023.

Drys af midler fra Udviklingspuljen
Udviklingspuljen er en velansøgt pulje. Fire af Odsherreds foreninger fik på mødet tildelt midler fra puljen. Odsherred Boulders modtog 4.500 kr. til indkøb af nye klatregreb. Greb, der er særligt velegnede til voksne begyndere samt børn i alderen 9-14 år. Foreningen håber med disse køb at kunne gøre sine aktiviteter endnu mere tilgængelige for disse grupper.

Fårevejle Boldklub modtog 10.000 kr. til afholdelse af Odsherred Skolecup den 31. august 2023 på Vig Idrætsanlæg. Fodboldcuppen er for elever i 1. til 5. klasse på Fårevejle Skole, Fårevejle Friskole, Asnæs Skole samt Vig Skole. Formålet med turneringen er at give eleverne en dag fyldt med 5-mandsfodboldkampe og positive idrætsoplevelser. Fårevejle BK, Asnæs BK og FK Odsherred vil i samarbejde med DBU Sjælland stå for at afholde cuppen, der forhåbentlig giver endnu flere ikke-foreningsvante børn lyst til at afprøve foreningslivet.

DUI Leg og Virke blev ligeledes tildelt 10.000 kr. fra Folkeoplysningsudvalgets Udviklingspulje til aktiviteten ’Recycling og upcycling’, hvor idéen er at tage vare på gamle kasserede ting ved at lave dem om til nye flotte ting. Aktiviteten er især aktuel og attraktiv for unge, som står over for at skulle flytte hjemmefra eller allerede har gjort det. Samtidig får deltagerne en viden om nutidens brug-og-smid-væk-kultur.

Folkeoplysningsudvalget valgte også at tildele Foreningen Under Regnbuen Odsherred 4.000 kr. til afholdelse af Regnbuedag den 30. september 2023 i Nykøbing Sj. Foreningen samarbejder med forskellige lokale aktører om at afholde dagen. Herunder Odsherred Teater, Ung i Odsherred, Vig Festival, Den Rytmiske Højskole, BOK og Odsherred Gymnasium. Aktører, der byder ind med forskellige aktiviteter, som musik, værksteder, debat og poetry slam. Formålet med arrangementet er at synliggøre LGBT+-miljøet i Odsherred, for derigennem at skabe kendskab og evt. nedbryde fordomme.

Revideret tilskud
Endelig reviderede Folkeoplysningsudvalget ordningen vedr. tilskud til pensionisters deltagelse i aftenskoleundervisning. Siden 2013 har Odsherred Kommune uddelt pensionistpasset til folkepensionister, der modtager ældrecheck samt førtidspensionister. Siden da er der kommet to nye pensionsordninger til, nemlig Seniorpension og Tidlig pension. Folkeoplysningsudvalget besluttede, at målgruppen for ordning vedr. tilskud til pensionisters deltagelse i aftenskoleundervisning skal udvides til også at omfatte personer på Seniorpension og Tidlig pension.

Kilde

Foto: ABW