Region Sjælland barsler med et nyt udviklingsprogram, som blandt andet skal kortlægge mulighederne for et langt tættere samarbejde mellem Sjællands Universitetshospital og Nykøbing F. Sygehus. Det afgørende formål er, at patienter får lige behandling af god kvalitet i hele Region Sjælland.

– Nykøbing F. Sygehus er til trods for, at sygehuset i dag er et innovativt og effektivt sygehus med et enormt engageret personale, udfordret af, at det er svært at rekruttere sundhedspersonale nok. Ulighed i sundhed bliver desuden en stadig større del af hverdagen, og vi ønsker at sikre fire stærke og fagligt dygtige akutsygehuse til vores borgere i fremtiden, herunder også sygehuset i Nykøbing Falster. Der er derfor særligt behov for, at Sjællands Universitetshospital går forrest og giver rygstøtte til Nykøbing F. Sygehus´ kliniske miljøer. Omvendt kan Nykøbing F. Sygehus i kraft af den geografiske placering, befolkningens helbredsprofil og sygehusets nytænkende tilgang til opgaveløsningen være med til at skærpe regionens helt særlige forskningsmæssige profil og ekspertise med fokus på blandt andet at sikre lighed i sundhed, siger Heino Knudsen, regionsrådsformand i Region Sjælland.

Sygehusene skal yde god og nær behandling
Helt konkret har Regionsrådet bedt administrationen i Region Sjælland om at komme med et forslag til en ny organisatorisk samarbejdsmodel for sygehusene. Der skal ses på fælles løsninger på tværs af regionen, som også omfatter akutsygehusene i Slagelse og Holbæk.

– Vi ønsker at udvikle og styrke alle vores fire akutsygehuse. Det er vigtigt, at man også kan få den behandling, man har behov for, på det sygehus, som er tættest på. Det er helt afgørende, at vi også i fremtiden kan yde god og nær behandling og udredning til alle borgere i regionen. Vi har for eksempel allerede stort fokus på at tilbyde og udvikle virtuelle tilbud til patienterne i vores region. Det arbejde skal styrkes endnu mere, så vi kan tilbyde de samme tilbud på tværs af sygehusene og bruge vores knappe ressourcer klogt og til det fælles bedste, siger Anne Møller Ronex, 1. næstformand i Region Sjælland.

Styrket samarbejde og stærke faglige miljøer
Til grund for udviklingsprogrammet ligger både konstitueringsaftalen og budgetaftalen for 2023. Samtidig fastholdes Sygehusplanen fra 2010, hvor det er beskrevet, at Region Sjælland har fire velfungerende og bæredygtige akutsygehuse og to specialsygehuse.

– Det har været helt afgørende for os, at vi holder fast i og respekterer den Sygehusplan, vi vedtog i 2010. Det vil sige, at vi holder fast i at have fire akutsygehuse og to specialsygehuse i Region Sjælland. Vi ønsker et styrket samarbejde på tværs af regionens sygehuse, og vi vil på den måde sikre god behandling for patienterne og stærke faglige miljøer for medarbejderne i fremtiden, siger Kirsten Devantier, 2. næstformand i Region Sjælland.

De fire akutsygehuse i Region Sjælland ligger i Holbæk, Slagelse, Nykøbing Falster og Køge. Akutsygehuset i Køge skal desuden være regionens universitetshospital. Derudover skal der være specialsygehuse i Næstved og Roskilde.

Udviklingsprogrammet er i sin første fase, hvor det eksempelvis skal drøftes internt i medarbejderudvalg og med nære samarbejdspartnere som kommunerne og almen praksis. Programmet vil dog først blive omsat til virkelighed, når Regionsrådet tager den endelige politiske beslutning om en ny model for bæredygtige sygehuse i Region Sjælland den 6. juni 2023.

Kilde

Foto: ABW