Byrådet har som en del af budgetaftalen for 2024 besluttet at nedsætte et nyt hurtigtarbejdende temaudvalg, der skal udarbejde en strategi for øget trafiksikkerhed i Odsherred.

Byrådet i Odsherred har stort fokus på tiltag, der sænker farten og øger trafiksikkerheden på vejene, fx skiltning. Samtidig får kommunen mange borgerhenvendelser om fartnedsættelser, ligesom der er oprettet flere borgerforslag på Borgernet Odsherred om emnet.

Derfor nedsætter byrådet nu et hurtigtarbejdende temaudvalg om trafiksikkerhed, der skal analysere situationen og komme med fagligt funderede forslag til en strategi, der kan øge trafiksikkerheden. Byrådet har afsat 250.000 kr. til udvalgets arbejde i 2024.

”En del borgere er bekymrede over det, de oplever som utryghed i trafikken i Odsherred. Vi får flere henvendelser i administration og byrådet med ønsker om fartnedsættelser på forskellige strækninger, og det første godkendte borgerforslag her i Odsherred handler fx om at få sænket farten på Klintevej. Så der er helt tydeligt en del borgere, der ikke føler sig så trygge, som de burde. Nu sætter vi gang i et udvalgsarbejde, så vi kan få en grundig og fagligt funderet strategi for trafiksikkerhedstiltag – som vi så kan tage stilling til og prioritere i byrådet,” siger borgmester Karina Vincentz.

En helhedsorienteret tilgang
Når byrådet nedsætter et temaudvalg er det ikke et udtryk for, at politikerne eller administrationen ikke lytter til borgerne. Tværtimod er det et forsøg på proaktivt at inddrage alle borgernes ønsker og hensyn, så trafiksikkerhedstiltagene bliver en helhedsindsats, der gør den størst mulige gavn:

”Lige nu får vi jo en masse enkeltforslag ind fra mange forskellige steder i Odsherred. Det gør det svært for både administrationen og vi politikere at prioritere – for hvilket sted er det vigtigste at få gjort noget ved først? Og hvilket sted vil det gøre den største trafiksikkerhedsmæssige forskel, at få ordnet? Så vi samler det hele ind og får lavet en ramme for, hvordan vi gør det rigtigt. Vi har brug for at kunne lave en fagligt funderet prioritering, og udvalget skal sætte rammerne for det,” siger Karina Vincentz.

§17, stk. 4-udvalg om trafiksikkerhed – som er temaudvalgets formelle titel – begynder sit arbejde 1. januar 2024. Tanken er at det skal være et hurtigtarbejdende udvalg, som kan komme med sine anbefalinger med en strategi til politikkerne.

Administrationen vil derfor ind til videre indsamle henvendelser med ønsker til hastighedssænkning. Og først når udvalget er færdigt, og politikerne har bearbejdet og prioritere indsatser, vil administrationen begynde at sagsbehandle borgernes forslag.

Kilde

Foto: ABW