Miljøstyrelsen styrer ordningen, hvor private brøndejere, som noget nyt, har fået mulighed for at søge tilskud til blandt andet sløjfning af brønde og boringer.

Formålet med tilskudspuljen er at sløjfe ubenyttede boringer og brønde til indvinding af grundvand, eller til brønde eller boringer, der ikke er sløjfet korrekt.

Tilskudspuljen kan søges af private ejere af brønde/boringer. Det er også muligt for kommuner, almene vandforsyninger og vandsamarbejder at søge på vegne af en eller flere private ejere. Det er en betingelse at den ubenyttede brønd eller boring til indvinding af grundvand ligger inden for et indvindingsopland til en almen vandforsyning eller inden for et område med særlige drikkevandsinteresser. Alle ansøgninger, der opfylder betingelsen vil blive prioriteret efter ansøgningstidspunktet.

Til denne tilskudspulje er der afsat 2 mio. kr. i 2022, 2 mio. kr. i 2023 og 2 mio. kr. i 2024.

Ansøgningsrunden lukker den 14. oktober 2022, og man skal henvende sig til Miljøstyrelsen hvis man vil vide mere.

Kilde

Foto: ABW