Odsherred Kommunes fire genbrugsstationer har aftaler med lokale foreninger, som har opstillet containere til loppeeffekter. Effekterne sælges på loppemarkeder eller i loppehaller, og det giver nogle store overskud som går til deres foreningsarbejde.

Det giver også borgerne mulighed for at komme af med ting til genbrug, fremfor at tingene blot smides ud som affald. Hvert år sender Odsherreds 4 loppecontainere 109 ton til genbrug, og det gør en enormt stor forskel for klimaet og jordens jomfruelige ressourcer når ting får nyt liv uden at skulle produceres igen. På den måde giver foreningernes arbejde med loppeeffekter også mening i forhold til klima og miljø.

”De 109 ton er utroligt flot for en lille kommune som Odsherred. Ordningen med loppeeffekter er endnu et tegn på at vi Odsinge har genbrug og cirkulær økonomi i vores DNA. Foreningerne melder også at mange af deres kunder er sommerhusejere, så det ser ud til at smitte”, siger Jacob Antvorskov. Han er projektleder i Cirkelhuset, som er en del af kommunens Affaldsteam.

Men det kræver et stort frivilligt arbejde at sortere, hente, opbevare, sælge og eventuelt returnere effekterne. Den forening der igennem mere end 30 år har hentet ”loppe-effekter” i godt samarbejde med kommunen og Genbrugsstationen i Nykøbing ønsker at stoppe. Derfor tilbyder kommunen nu en indtjeningsmulighed for andre foreninger.

I Nykøbing foregår opgaven med at sortere og hente effekter i øjeblikket i samarbejde med lokale sportshold og en spejdergruppe. Den model kan man vælge at fortsætte, så opgaven ikke bliver urimeligt stor. Men hele opgaven med at opmagasinere, sælge og koordinere de andre foreningers hjælp og udbetalinger, er altså ledig. Man skal regne med at hente to gange om ugen og cirka 3-4 trailerfulde loppeeffekter om ugen.

Den nuværende forening har igennem mange år uddelt et overskud på cirka 300.000 kr. til lokale initiativer, så arbejdet giver bestemt også økonomisk mening.

“Det er vigtigt, at vi finder en forening, der vil og kan løfte opgaven. Borgernes affald bliver til nytte for klimaet, miljøet og foreningslivet. Igennem årene er der skabt millioner af kroner til foreningslivet. Den slags samskabelse mellem borgere, kommune og foreningsliv gør, at vi i Odsherred kan sende mere til direkte genbrug og sende penge til frivillige foreninger. Vi håber at finde en ny forening til opgaven, så ordningen kan fortsætte i Nykøbing, og overskuddet fortsat kan gå til foreningslivet”, siger Björn Emil Härtel Jensen, som er Centerchef for Erhverv, Teknik og Kultur i Odsherred Kommune.

Hvis man ønsker at høre mere om mulighederne for at overtage opgaven eller dele af den, kan man kontakte Jacob Antvorskov fra Cirkelhuset på jawan@odsherred.dk.

Kilde

Foto: ABW