Sagsbehandlingstiderne for byggesagsbehandling i Odsherred Kommune er faldet markant her i oktober 2023. Målet er at komme endnu længere ned – og ansøgerne kan selv gøre meget for at gøre processen hurtigere

Det var på mange måder en glimrende dag for leder af Byggesagsafdelingen i Odsherred Kommune Jørgen Rasmussen, da han 12. oktober 2023 modtog de aktuelle tal for sagsbehandlingstiden for byggesager. Sagsbehandlingstiderne er nu nede på seks måneder for simple konstruktioner og enfamilie- og sommerhuse. I begyndelsen af 2023 var der 13 måneders ventetid. Samtidig er sagsbehandlingstiden for erhvervs- og etagebyggeri nede på fire uger – og de særlige STRAKS-sager kan behandles på tre uger. Sagsbehandlingstiden for byggesager er dermed faldet markant.

”Jeg er virkelig glad for og stolt over, at vi er lykkedes med at sænke sagsbehandlingstiderne. Det har krævet et stort og langt stykke arbejde af vores medarbejdere, og er resultatet af et flerårigt, vedvarende politiske og ledelsesmæssige fokus på at styrke vores sagsbehandling. Nu skal vi så tage næste skridt – for vi kan gøre det endnu bedre,” siger Jørgen Rasmussen.

Byggesager er komplekse – og det samme er ansøgningerne
For alle byggesagsansøgninger gælder, at jo bedre belyst de er på ansøgningstidspunktet, jo nemmere er sagerne at sagsbehandle, og jo kortere bliver sagsbehandlingstiden. De typiske fejl og mangler i byggesagsansøgningerne kredser ofte om de samme ting:

1. Erklæring om tekniske forhold
2. Tegningsmateriale og redegørelser
3. Forhold omkring servitutter
4. Brandklasser
5. Konstruktionsklasse
6. BBR
7. I erhvervssager mangler der ofte godkendt vejprojekt

Manglerne kan medføre en længere sagsbehandlingstid, da sagen skal belyses og der skal fremskaffes bilag og informationer, ofte via en længerevarende dialog mellem ansøger og byggesagsbehandleren. Netop fordi mangler er af teknisk karakter, opfordrer Jørgen Rasmussen derfor byggesagsansøgerne til at fokusere på, at ansøgningen er fyldestgørende – allerede første gang:

”Der er mange ting, man skal være opmærksom på, når laver en byggesagsansøgning. Vi har lavet en generel guide til byggeprojekter indenfor enfamilie- og sommerhuse, som byggesagsansøgerne kan finde på vores hjemmeside. Og det er en rigtig god idé at få hjælp af en professionel rådgiver. For hvis ansøgningsmaterialet er fuldt belyst og uden mangler, ja, så går sagsbehandlingen meget hurtigere,” siger Jørgen Rasmussen.

Nemmere vej for de ukomplicerede ansøgninger
Privatpersoner med ukomplicerede byggeprojekter, der ikke kræver dispensationer og som selv kan sørge for, at sagen er fuldt oplyst, har adgang til STRAKS-sagssporet. Her kan man stå med en byggetilladelse 3 uger efter du har oprettet sagen i byggesagssystemet.

”Vi kalder det for den gode ukomplicerede ansøgning, som ikke kræver nogen former for dispensationer, men indebærer et udvidet samarbejde med borgeren. Fx beder vi virksomheden selv tjekke, om byggeriet er omfattet af en lokalplan, overholder afstande til skel, bekræfter at der ikke bygges inden for Naturbeskyttelseslovens byggelinjer, om området er fredet m.m. Vi forventer i det hele taget mere af borgeren end ved den gængse ansøgning. Overholder byggeriet den gældende lovgivning kan vi kvittere med en byggetilladelse i løbet af 3 uger,” siger Jørgen Rasmussen.

Se mere

Odsherred Kommune har udarbejdet en trin-for-trin guide til STRAKS-ansøgninger. Den kan findes på kommunens hjemmeside.

Kilde

Foto: ABW