Odsherred Kommune har igangsat arbejdet for Planstrategi 2023. Planstrategien skal udarbejdes hver fjerde år og bliver vedtaget af byrådet i slutningen af 2023. Den sætter retning for den revision af Kommuneplanen, som skal i gang efterfølgende.

En vigtig del af planstrategien er at udpege udviklingsområder indenfor kystnærhedszonen og mulig omplaceringer af kystnære sommerhusområder. Desuden skal planstrategien bruges i kommunens ansøgning om at deltage i forsøgsordningen for kystnære turismeprojekter.

Derfor har Odsherred Kommune brug for dine forslag til forsøgsordningen til kyst- og naturturisme eller konkrete projekter i kystnærzoner, som kræver udpegning som udviklingsområde, eller ombytning af sommerhusområder.

Du kan læse meget mere i denne invitation:

Invitation til at sende forslag til kystnære projekter

Høringen
Den offentlige indkaldelse af forslag varer fra den 17. maj til den 14. juni 2023. Send derfor dine forslag til plan@odsherred.dk senest den 14. juni 2023. Skriv ‘Planstrategi 2023’ i emnefeltet.

De bidrag der fremsendes i den offentlige høringsperiode, vil indgå i det videre planlægningsarbejde og i den forbindelse blive forelagt politisk.

Kilde

Foto: ABW