Det er nu muligt at bruge langt mindre træ ved fremstilling af kremeringskister og da langt størstedelen af befolkningen bliver kremeret frem for at blive jordfæstet, er der en stor gevinst ved at bruge genbrugspap frem for træ til kister.
 
Der er også store miljømæssige fordele ved transporten af inderkisterne, da de fylder og vejer meget mindre end traditionelle trækister.
Således mindskes udledningen af CO2 på flere måder – og miljøet skånes.
 
Bindesbøll Begravelse kan ny tilbyde kister fra Green Goodbye. Deres miljømæssigt bæredygtige koncept går ud på, at afdøde lægges i en inderkiste fremstillet af genbrugspap. Inderkisten er placeret i en yderkiste fremstillet af træ, hvori den forbliver under en eventuel handling i kirke eller kapel – og under transporten til krematoriet. På krematoriet trækkes inderkisten med den afdøde ud af yderkisten (yderkistens ene gavl kan tages af), og det er således kun inderkisten, der bliver kremeret.
Yderkisten kan genbruges, så forbruget af træ er langt mindre end på den traditionelle måde, hvor trækisten kremeres.

Se mere her

Og ring og hør mere om de grønne muligheder på tlf. 59430207
 
Du er også meget velkommen til at besøge Bindesbøll Begravelse i Odsherred og se udstillingen.