Patientforeningerne Diabetesforeningen, Gigtforeningen, Hjerteforeningen, Kræftens bekæmpelse, Lungeforeningen og aftenskolen LOF er gået sammen om en foredragsrække, som de har kaldt “Før livets afslutning”.

Patientforeningerne har tidligere lavet arrangementer sammen over emner, som trænger sig på hos de fleste, men som er svære at tale om, eller som man ikke får taget sig sammen til at tage stilling til.

Forårets foredragsrække strækker sig over 3 emner. Foredragene holdes på Slagelse Bibliotek kl. 19. Tilmelding er nødvendigt, og det koster 50 kr. for hvert foredrag at deltage. Tilmelding er bindende. Ved spørgsmål kontakt Gitte Ørris 50473145.

23. januar er emnet – Fremtidsfuldmagt. Ved en fremtidsfuldmagt, kan man beslutte, mens man er mentalt stabil, hvem der skal tage være på ens personlige og økonomiske forhold, hvis det sker, at man ikke selv kan. Konkret betyder det, at hvis du ejer noget sammen med en anden, ofte din ægtefælle, så kan han/ hun fx ikke sælge jeres hus, hvis du ikke har givet tilladelse til det. Er du blevet dement og ikke kan varetage dine mentale interesser, så kan din ægtefælle ikke agere på jeres vegne – uden at I har en. Hør hvordan af foredragsholder, advokat Allan Ohms

Tilmelding:

Før livets afslutning – Fremtidsfuldmagt – tænk frem mens du kan! | Gigtforeningens Vestsjællandskreds (nemtilmeld.dk)

21. februar er emnet – Behandlingstestamente og testamente og igen emner, som man kan/ bør tage stilling til imens man kan.

I et Behandlingstestamente kan du beslutte, hvad du måtte ønske og acceptere, hvis du er meget syg og måske uafvendeligt døende. Nogle vil mene, at det må de pårørende tage stilling til, andre – at det ønsker man selv at beslutte mens man kan. Tilsvarende kan et testamente skabe klarhed for de pårørende, når du ikke er mere. Kom og hør hvordan ved foredragsholder, advokat Allan Ohms.

Tilmelding:

Før livets afslutning – Behandlingstestamente og testamente – bestem selv mens du kan! | Gigtforeningens Vestsjællandskreds (nemtilmeld.dk)

3. april – bliver det rigtig svært. Min ven skal dø – om aktiv dødshjælp.

Foredraget holdes af Freja Polonius, som har været nær ven og vidne til sin vens beslutning om at afslutte livet. Da emnet atter er aktuelt i debatten, skulle fordraget åbne mulighed for tanker og drøftelser om livets afslutning. Det er vigtigt at understrege, at patientforeningerne ikke har en bestemt holdning til dette svære emne.

Tilmelding:

https://lof.dk/slagelse/foredrag-ture/foredrag-min-ven-vil-do-om-aktiv-dodshjaelp/id/241007

Alle er velkomne!