Borgere, virksomheder, foreninger og alle andre interesserede parter får nu mulighed for at komme i dialog med byrådspolitikerne med deres idéer og forslag til, hvordan Odsherred Kommune skal prioritere pengene i det kommende år.

På Økonomiudvalgets møde den 18. april 2023 var der enighed om en inddragende budgetproces, hvor alle kan deltage med deres input, idéer og forslag til Budget 2024 for Odsherred Kommune. Det sker dels på et budgetdialogmøde den 3. juni 2023, men også på Borgernet Odsherred.

Få indflydelse via borgernet Odsherred

Du kan deltage med dine input via Borgernet frem til 22. maj 2023 kl. 12.00.

Byrådets fagudvalg skal drøfte budgetidéerne på deres møder 13. og 14. juni 2023. Her vil forslagene fra borgerinddragelsen indgå i politikernes debat og prioritering.

Hvad kan jeg bidrage med?
Vi efterspørger alle typer af input. Det kan være forslag til hvordan vi kan bruge vores eksisterende midler bedre. Det kan også være forslag til, hvor vi bør bruge flere penge. Du kan også bidrage med forslag til besparelser og omprioriteringer, hvis der er aktiviteter, som du mener kan undværes og hvor vi bør omprioritere.

Hvordan kan jeg være med?
Konkret kan du som interesseret give din mening til kende og komme med forslag her på Borgernet Odsherred – eller ved at deltage i budgetdialogmødet den 3. juni 2023.

Budget 2024 vil være delt op i de enkelte udvalgsområder, og du kan finde uddybende information om hvert enkelt budgetområde.

Politikerne vil derefter bruge inputtet fra Borgernet Odsherred i drøftelserne på udvalgenes møder i juni 2022.

Kilde

Foto: ABW