Folketinget har den 28. maj 2024 vedtaget lov om forsøgsordning for frie bymidter, så nu kan de udvalgte byer gå i gang med de konkrete indsatser i bymidterne. Nykøbing Sjælland bymidte er blandt de 14 udvalgte bymidter, der nu kan gå i gang med deres forsøg.

Minister for byer og landdistrikter Morten Dahlin siger:

“En levende bymidte er en livsnerve for rigtig mange bysamfund. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi nu giver noget mere lokal frihed til at lave de løsninger, som giver mening for den enkelte by. Jeg håber at det bliver en stor succes, så vi kan brede det videre ud til hele landet efterfølgende.

Jeg er utrolig glad for, at de 14 kommuner nu kan komme i gang med at gennemføre deres bymidteprojekter. Jeg glæder mig til at følge de konkrete indsatser og blive klogere på, hvad der virker godt, når man skal skabe levende og attraktive bymidter.”

Loven udmønter den politiske aftale ”Mere liv i bymidter og landdistrikter” af 29. november 2021, hvor et bredt politisk flertal også afsatte 130 mio. kr. til etablering af en forsøgsordning med frie bymidter. Med forsøgsordningen har et antal mindre og mellemstore byer fået mulighed for at blive sat fri af eksisterende regler for at finde nye veje til mere liv i bymidten. Forsøgsordningen løber fra 2024-2029 og det er et krav, at der bliver etableret velfærdsfunktioner i bymidten.

Efter aftalen af 29. november 2021 er der gennemført en ansøgnings- og udvælgelsesproces, som er mundet ud i en forsøgslov, der giver de 14 bymidter en række lovfritagelser. Der er bl.a. mulighed for at dispensere fra lokalplaners principper, erhverve ejendomme og udleje lokaler til brug for velfærdsfunktioner, yde tilskud til leje af tomme lokaler og uddele adfærdsfremmende gaver til borgere.

Loven træder i kraft den 1. juli 2024.

Der vil blive foretaget en evaluering midtvejs i forsøgsperioden og til slut, som kan danne grundlag for eventuelle beslutninger om permanente lovændringer og sikre, at byernes erfaringer kan komme andre byer til gode.

Se mere på Plan- og Landdistriktsstyrelsens hjemmeside: Notat (planinfo.dk)

Afsatte midler til Sjælland i 2024-2027 i alt: 9 mio. kr.

  • Odsherred Kommune: Nykøbing Sjælland bymidte

Bymidteudvikling og kulturfunktioner.

Kilde

Foto: ABW