Lastbiler med farlig gods blev kontrolleret i havnene i Helsingør og Helsingborg i et dansk-svensk samarbejde.
Tungvognscenter Øst under Midt- og Vestsjællands Politi var 8. november og 9. november på kontrol med den svenske kystvagt ved færgeoverfarten imellem Helsingør og Helsingborg.

Onsdag den 8. november foregik kontrollen i Helsingør, hvor Svensk Kustbevakning observerede, hvordan politiet i Danmark kontrollerede transporter af farligt gods, bl.a. i forhold til særreglerne for transport af farligt gods ombord på køretøjer på færger. Dagen efter foregik kontrollen i Helsingborg, hvor dansk politi så var observatører på kystvagtens kontroller.

Ved kontrollen den 8. november i Helsingør, der foregik på færgeterminalen efter at lastbilerne havde tjekket ind, blev der kontrolleret 21 transporter, hvoraf 18 af disse var udenlandske lastbiler. Der blev optaget rapport om transport af farligt gods ad vej og til søs på 4 transporter. Et af køretøjerne var en dansk lastbil med tank-sættevogn, hvor tanken var tømt, men ikke renset. Den havde sidst indeholdt saltsyre, og da tanken ikke var lukket, dryppede der saltsyre ned på kørebanen og syredampe dampede ud af de påfyldningsrør, der ikke var lukket.

Transporten kom ikke med færgen, men føreren og vognmanden må nu se frem til en bøde på 18.000 kroner til føreren og 56.000 kroner til transportøren.

Et andet køretøj var et udenlandsk køretøj, hvor der ikke var foretaget lastsikring af farligt gods i sættevognen. Chaufføren måtte betale en bøde på stedet og lastsikre alt sit gods, inden han kunne køre ombord på færgen.

Kilde

Foto: ABW