Foreningerne og de lokale fællesskaber er rygraden i det gode liv i Odsherred – og derfor er der brug for de bedst mulige rammer for foreningerne rundt om i hele kommune.

Den erkendelse var baggrunden for at byrådet i Odsherred Kommune nedsatte et styrket nyt Folkeoplysningsudvalg med nye kompetencer og ansvarsområder i 2022. Erkendelsen er også drivkraften i den nye Folkeoplysningspolitik, som Folkeoplysningsudvalget har udarbejdet, og som nu er vedtaget i byrådet i Odsherred Kommune.

Politik der sætter retning
Folkeoplysningspolitikken 2023-25 er et vigtigt arbejdsredskab for Folkeoplysningsudvalget, der har til opgave at definere rammer, mål og visioner for området – og dermed sætte retningen for kultur- og fritidsområdet i Odsherred. Politikken skal også bruges til, at udvalget kan indgive budgetønsker og behandle ansøgninger.

Folkeoplysningsområdet består af en lang række foreninger og aftenskoler, og udvalget har arbejdet med den nye Folkeoplysningspolitik siden midten af september 2022. Mange aktører har været inddraget og haft mulighed for at få indflydelse på indholdet i politikken. Der har bl.a. været afholdt et temamøde i udvalget, en workshop med foreninger og aftenskoler, der gav deres besyv med samt endnu et temamøde i januar 2023, hvor udvalget satte sig fast på, hvad der skulle være i politikken.

Klar vision: mere glæde, udvikling og mening
Folkeoplysningsudvalgets vision i den nye politik er, at foreninger, uniformerede korps og aftenskoler gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag og debat tilbyder kommunens borgere et varieret, engagerende og mangfoldigt tilbud af fritidsaktiviteter. Disse tilbud giver Odsherreds borgere mulighed for social, sundhedsmæssig, faglig og personlig udvikling, som er med til at understøtte den enkelte borgers mulighed for at deltage i udviklingen af vores fælles samfund og opnå trivsel i eget liv.

”Det er vigtigt for os i Folkeoplysningsudvalget at lave en ny Folkeoplysningspolitik, som kan give en retning for vores arbejde. Nu hvor vi har en klar fælles retning kan vi og foreningerne arbejde endnu mere målrettet på at skabe det bedste fritidsliv for Odsherreds borgere” lyder det for Henrik Søborg, formand for Folkeoplysningsudvalget.

Folkeoplysningsudvalget følger politikken op med en årlig handleplan, der sørger for de opnår deres mål.

Fire indsatsområder
Folkeoplysningsudvalget har defineret fire ind indsatsområder med tilhørende delmål, som de i vil arbejde på i denne byrådsperiode.

Første indsatsområder med titlen ’Rammer, der rummer’, som sætter fokus på at det folkeoplysende område forsat kan udvikle sig samt inspirerer til spændende aktiviteter. Her vil Folkeoplysningsudvalget særligt arbejde med at forbedre forholdene for foreninger,

Det næste fokusområde er ’Stærkt foreningsliv skaber lokale kraftcentre’, der handler om at et stærkt foreningsliv kan være med til at løfte lokalsamfund, når der samarbejdes om ressourcer, rammer og faciliteter.

Tredje fokusområde er ’Foreningslivet er medskaber af det gode liv’. Foreningslivet i Odsherred er med til at understøtte den fysiske og mentale sundhed. Folkeoplysningsudvalget prioriterer arbejdet med dette område, da de gerne vil have at mange flere odsinge bliver en del af de fællesskaber, der allerede findes i foreningerne – og understøtte at der bliver dannet nye fællesskaber.

Det sidste fokusområde omhandler, at Folkeoplysningsudvalget ønsker at være et centralt bindeled mellem foreningsliv, politikere og administration. Det er vigtigt med et synligt Folkeoplysningsudvalg, der skaber stærke alliancer.

Kilde

Foto: ABW