Det igangværende byggearbejde på stationsforpladsen i Nykøbing Sj bliver forsinket. Arbejdet forventes først at være afsluttet i uge 36, dvs. i begyndelsen af september 2023.

Det igangværende byggearbejde på stationsforpladsen i Nykøbing Sj bliver forsinket. Oprindeligt var tidsplanen at anlægsprojektet skulle være færdigt nu i begyndelsen af juli 2023. Der er desværre opstået udfordringer med jorden mm. Arbejdet forventes derfor først at være afsluttet i uge 36, dvs. i begyndelsen af september 2023.

Trafikken vil indtil da fortsat være omlagt. Ud over at busholdepladsen fortsat er flyttet til ‘den gamle Meny parkeringsplads’ øst for stationen betyder det også, at man kun kan komme til perronen fra stien ved Fakta overfor den midlertidige busholdeplads. Det skyldes at vi har måtte inddrage passagen som var etableret fra lyskrydset langs hegnet ved banen. Årsagen er at vi er ved at lave beplantningsbedet og grus underlaget til cykelparkeringen.

Alle involveret i projektet er bekendt med behovet for hurtigst muligt at genetablere adgangen for passagerne fra lyskrydset og langs hegnet ved banen til perronen vest for stationen, så der igen kommer to adgange til perronen fra hhv. øst og vest.

Mere om områdefornyelsen omkring stationsforpladsen
Nykøbing Sj er et af knudepunkterne for de oplevelsesøkonomiske ambitioner i Odsherred. Dels som attraktiv bosætnings- og turismedestination i egen ret, med den nyanlagte kultursti og et righoldigt udbud af forretninger, kulturtilbud og spisesteder. Dels som den mobilitetsmæssige indgangsport for både beboere, landliggere og gæster i den nordlige del af Odsherred.

Nykøbings Sj’s særlige mobilitetsbetydning har været en vigtig del af visionerne i den igangværende områdefornyelse, der blev igangsat i 2016. Projektet kulminerer nu med en gennemgribende opgradering af stationsforpladsen og faciliteterne på Nykøbing Sj station – ikke mindst for cyklister og busser.

Projektet vil når det står færdigt skabe en forbedret ankomst og pladsdannelse med cykelparkering, kiss & ride som derved også skaber ny og mere trafiksikre af- og påstigningssteder for buspassagererne. Derudover forskønnes stationsområdet med attraktive cykelfaciliteter, træer, mødested ved den runde bænk og et knudepunktskilt som understøtter mobiliteten.

Bæredygtig mobilitet og cirkulær økonomi i fokus
Ud over at skabe en attraktiv stationsforplads med langt bedre forhold for busser og bus- og togpassagerer, er principper om bæredygtig mobilitet og cirkulær økonomi tænkt ind i projektet fra starten. En stor del af byggematerialerne i anlægsprojektet er fx cirkulære genbrugsmaterialer. For eksempel er murstenene fra nedrivningen af bygningen blevet genbrugt, idet det var muligt at adskille og rense dem, de skal nu indgå i et byggerier til skure og huse på Genbrugssstationerne.

Det er en selvstændig målsætning for projektet at gøre det nemmere og mere attraktivt for den enkelte at vælge de bæredygtige mobilitetsformer til. Derfor rummer projektet også en række markante serviceforbedringer for cyklister og rejsende, der ønsker at kombinere cykel og tog fremfor at køre i bil.

Det gælder bl.a. en cykelparkering, en cykelservice station og et Kiss-and-ride sted. Desuden vil der fra indvielsen af byrummet og et år frem være et pilotprojekt med delecykler, finansieret af midler fra Movia. Modellen vil være med 10 delecykler, i stil med det succesfulde delecykelprojekt, der kører i Asnæs.

”Udover at skabe helt konkrete og mærkbare dagligdagsforbedringer for tog- og buspassagererne, så er stationsopgraderingen et vigtigt skridt i at forløse det store oplevelsesøkonomiske potentiale, som vi har Odsherred. Koblingen mellem tog, bus og cykel er helt central, og når vi samtidig primært anvender cirkulære materialer undervejs, så er vi godt på vej med at leve op til de store klimapolitiske ambitioner, vi har her i Odsherred,” siger Titti Donsted, der er byplanlægger i Odsherred Kommune og projektleder for stationsopgraderingen.

Trafikpåvirkninger undervejs i projektet
Mens anlægsprojektet kører i uge 8 til 36, vil der være trafikpåvirkninger. Det gælder for buspassagererne, hvor Nykøbing Sj stoppestedet i perioden flytter til parkeringspladsen i Algade 70 (den ’gamle Meny parkeringsplads’).

Fakta om opgraderingen af stationsforpladsen i Nykøbing SJ
Arbejdet begyndte i uge 8 og forventes endeligt afsluttet i uge 36
Projektet med delecykler vil efter planen begynde ved indvielsen af byrummet og et år frem
Delecykelordningen og omdannelsen har kunne lade sig gøre takket være midler fra Movia, ligesom Lokaltog finansierer en del af selve anlægsprojektet

Kilde

Foto: ABW