Fredag den 16. september 2022 er der planlagt Ungefolkemøde på Enghaven og efterfølgende borgermøde om byfornyelsen samme sted.

I den forbindelse lukker vi for biltrafik i Enghaven mellem klokken 8.00-20.00.

Dagen byder på et spændende program, der starter med at Ungefolkemødet indtager gaden med forskellige workshops, heriblandt en byudviklingsworkshop, der undersøger gadens potentialer for ophold og brug. Du kan læse mere om Ungefolkemødet her: https://www.odsherreds-gym.dk/om-skolen/arrangementer/folkemoedet-i-odsh…

Dernæst inviterer vi alle borgere til at tage det midlertidige byrum i brug og afprøve de unges gadeinstallationer.

Afslutningsvis holder vi et borgermøde i gaden der handler om områdefornyelsens forskellige indsatser– her diskuterer vi i fællesskab hvordan vi fremadrettet kan undersøge forskellige måder at bruge Enghaven på og hvordan vi udfolder byfornyelsesprogrammet i konkrete projekter.

Dagens program i Enghaven:

8-15: Byudviklingsworkshop på Ungefolkemødet hvor de unge laver midlertidige byrumsinstallationer.

15-17: Resultatet af workshoppen er til fri afbenyttelse for alle der har lyst til at bruge det. Her kan man indtage gaden med kridt og leg eller f.eks. medbringe sin egen stol og kaffe. Der vil være en overraskelse i børnehøjde, og vi serverer noget lækkert til at stille sulten, der kan nydes i rammerne af de unges byrumsinstallationer.

17-18:45: Borgermøde om byfornyelsens indsatser i Asnæs – ALLE ER VELKOMNE

Velkomst og præsentation af områdefornyelsen og de forskellige indsatser
Historien om Enghaven, kort fortalt fra Præstegårdens perspektiv
Trafikregulering som redskab til byfornyelse
Workshop i grupper – hvilken nabo er du?
Fælles diskussion og spørgsmål
Tilmelding til projektgruppen
Opsummering og Tak for i dag
18.45-20: Oprydning og genåbning for biltrafik

Vi håber at folk vil støtte op om dagens program i Enghaven og håber at se mange i løbet af dagen og til eftermiddagens borgermøde.

Tilmelding til borgermødet henvendes til plan@odsherred.dk inden d. 13/9.

På borgernet.odsherred.dk kan man læse om de indsatser der er udpeget i byfornyelsesprogrammet. Selve programmet kan downloades fra denne side: https://borgernet.odsherred.dk/da-DK/folders/asnaes-byfornyelse

Kilde

Foto: SDL