Den såkaldte budgetmappe, som indeholder alt relevant materiale om budgetforslaget for 2024, er nu offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Budgetmappen indeholder primært de ændringsforslag (forslag til udvidelser og reduktioner i budgettet), som er fremlagt til budgetlægningen for 2024 på de forskellige fagudvalgs områder.

Herudover indeholder budgetmappen et overblik over de tekniske korrektioner, som Administrationen har foretaget i budgetforslaget for 2024 iht. det af Byrådet fastsatte regelsæt til ændringer af teknisk karakter.

Budgetmappen har også en bilagsdel, som indeholder diverse notater og analyser, som har været udarbejdet i løbet af budgetprocessen. I bilagsdelen findes også tidsplanen og regelsættet for budgetlægningen.

Pt. afventer Administrationen fortsat Indenrigs- og Sundhedsministeriets udmelding af det statsgaranterede indtægtsgrundlag for skatter, tilskud og udligning, som forventes udsendt ultimo juni. Når dette er Administrationen i hænde, udsendes kort her efter Budgetnotat II med en opdaterede resultatopgørelse mv., som viser kommunens økonomiske stilling pba. budgetforslaget.

I tillæg til Budgetnotat II udsendes også et notat, der redegør for kommunens indtægter fra skatter, tilskud og udligning i 2024.

Find budgetmaterialet
Budgetmateriale f0r 2024

Kilde

Foto: ABW