Danske Fodterapeuter overrækker prisen Årets Fod 2023 til Region Sjælland for at indføre en ny model for fodterapi. Modellen øger forebyggelsen af fodsår og amputationer hos blandt andre mennesker med diabetes og mindsker ulighed i sundhed.

Region Sjælland har gjort det muligt for fodterapeuter frit at nedsætte sig i regionen. Det har ført til, at der er kommet flere fodterapeuter til Region Sjælland, og at det dermed er blevet langt nemmere for regionens borgere at få forebyggende fodterapi med tilskud tæt på bopælen.

Det betyder, at blandt andre borgere med diabetes har bedre muligheder for at forebygge fodsår og amputationer. Den nye model for fodterapi blev indført i 2021 i Region Sjælland i en 2-årig forsøgsperiode og er gjort permanent i 2023.

Årets Fod uddeles hvert år af Danske Fodterapeuter til en person eller en organisation, der har sat fokus på fødder eller fodsundhed. I år går prisen til Region Sjælland.

Bidrager til forebyggelse
Det er en glad Heino Knudsen, regionsrådsformand for Region Sjælland, der modtager prisen på vegne af regionen.

– “Vi har i regionsrådet fokus på at forebygge mere. Det er godt for borgeren, og samtidig kan det være med til at mindske presset på sygehusene. Fodterapeuterne kan blandt andet hjælpe patienter med diabetes med at få taget hånd om fodsår, inden det er for sent”, siger Heino Knudsen og forklarer videre:

– “Da vi satte forsøget i gang i 2021 var det med håbet om, at vi kunne lokke flere fodterapeuter til regionen og dermed gøre den specialiserede fodbehandling mere tilgængelig og nær for borgerne. Derfor er jeg også rigtig glad for, at der alene i år er der kommet 17 nye fodterapeuter med ydernummer i Region Sjælland. Det giver samtidig nogle nye muligheder for at hjælpe borgerne, som vi tager hul på allerede med budget 2024.”

I Region Sjællands budget for 2024, der netop er vedtaget, er der prioriteret 1 million kroner til et projekt om sårbeskæring, hvor fodterapeuter får ansvar for at tilse patienter med fodsår i perioderne mellem, at patienterne har konsultationer på sårambulatorium. Det skal sikre bedre sårheling hos patienterne.

Tilgængelighed er nøglen
Hvert år får 500 danskere med diabetes en amputation på grund af et fodsår, der ikke vil hele. En andel af de fodsår kunne have været undgået eller været helet, hvis man havde sat ind med forebyggende fodterapi i tide.

– “Der kan være mange grunde til, at borgerne ikke kommer til fodterapeut i tide, men vi ved, at tilgængelig – både i geografisk og økonomisk forstand – er en nøgle til større forebyggelse. Derfor er jeg utrolig begejstret for, at Region Sjælland har indført en ny model, der gør det meget nemmere at få forebyggende fodterapi for regionens borgere. Det mindsker ulighed i sundhed og øger livskvaliteten hos borgerne gennem større fodsundhed. Det synes jeg, at Region Sjælland fortjener at modtage Årets Fod 2023 for”, siger Tina Christensen, formand for Danske Fodterapeuter.

Kilde: Region Sjælland

Foto: ABW