Aktuelt3

Foto: ABW

Julemusik inden juledagsgudstjenesten

Når musikere fra Nykøbing Sjælland Stadsorkester Juledag spiller kl. 10.00 inden gudstjenesten, er det en gammel tradition, der holdes i hævd.

Foto: ABW

Kend dine lunger

Onsdag den 15. november 2023 er det International Lungedag. Odsherred Kommune markerer dagen i fællesskab med Asnæs Apotek, Lungeforeningens lokalafdeling og Odsherred Lungekor med et arrangement…

Foto: ABW

Enighed om Budget 2024

Partierne Nyt Odsherred, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Konservativ Folkeparti, Frit Borgerligt Fællesskab, Danmarksdemokraterne, Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti har den 21. september 2023 indgået aftale om Odsherred Kommunes budget for 2024.

Foto: ABW

Kom til indvielse af stationsforpladsen i Nykøbing Sj den 28. september 2023

Den nye stationsforplads bliver fejret hele dagen den 28. september 2023 – og med formel indvielse kl. 14.

Foto: ABW

Odsherred Kommune holder borgermøde om budgetforslaget for 2024

Stil spørgsmål til budgetforslaget for 2024 og få mere viden om indholdet af budgettet på borgermødet onsdag den 7. september 2023 kl. 18.30 i Byrådssalen på Odsherred Rådhus i Højby – eller via Facebook.

Foto: ABW

Hvad skal der ske i den gamle bymidte i Asnæs?

Asnæs Byfornyelse inviterer til borgermøde den 31. august 2023 kl. 18-20 i Aksen.

Foto: ABW

Enghavens trafik -og byrumsforsøg er afrundet og bliver nu evalueret

Efter et vellykket trafik- og byrumsforsøg i Asnæs går arbejdet nu videre til næste fase i byfornyelsesprojektet

Foto: ABW

Nye retningslinjer for borgforslag i Odsherred Kommune

Odsherred Kommune ændrer retningslinjerne for borgerforslag, så tærsklen for at Byrådet skal tage en sag op nu er 200 digitale stemmer indenfor tre måneder.

Foto: ABW

Cirkulære byfællesskaber – for unge, foreninger og erhverv

Hvordan kan man sammen – unge, foreninger og erhverv – skabe bedre byliv og mere aktivitet i Vig og Asnæs? Det får de unge nu mulighed for at være med til at bestemme. Det sker i projektet ’Cirkulære byfællesskaber’ og i samarbejde med det etablerede forenings -og erhvervsliv.

Foto: ABW

Nyt fra Ældrerådet den 2. maj 2023

Der er nyt fra ældrerådet: Man drøfter “mål og værdier”, hvordan Ældrerådet kan blive mere synligt i forhold til de borgere, man repræsenterer osv.